Tutorial Penggunaan Mimevo

Manual Percuma Disediakan Untuk Kemudahan Anda

Pecahan Tutorial* Adalah Seperti Berikut:

  • Pemasangan Mimevo (6 Video)

  • Konfigurasi Mimevo (2 Video)

  • Produk & Pakej (2 Video)

  • Uji Cuba (1 Video)

  • Pengurusan Jualan (1 Video)

  • Kemaskini Versi (5 Video)

Semua video tutorial akan ditambah dari masa ke semasa.

Untuk resolusi terbaik, disarankan agar mengubah Settings video kepada 720p seperti ilustrasi di bawah (rujuk kotak warna kuning).

Pemasangan Mimevo

Bahagian 1: Pengenalan dan Keperluan Sistem

Pemasangan Mimevo

Bahagian 2: Lokasi Pemasangan

Pemasangan Mimevo

Bahagian 3: Sub Domain & Upload Mimevo

Pemasangan Mimevo

Bahagian 4: Unzip dan Tetapkan Lokasi

Pemasangan Mimevo

Bahagian 5: Membina Database Mimevo

Pemasangan Mimevo

Bahagian 6: Pasang Mimevo

Konfigurasi Mimevo

Konfigurasi 1: System Config

Konfigurasi Mimevo

Konfigurasi 2: Payment Gateway

Produk & Pakej Mimevo

Bahagian 1: Product Settings

Produk & Pakej Mimevo

Bahagian 2: Package Settings

Uji Cuba Mimevo

Bahagian 1: (Demo) Tempahan Pelanggan

Urus Jualan Mimevo

Bahagian 1: Sales Management

Kemaskini Versi Mimevo

Mudah dan Senang

Kemaskini Ke Versi Mimevo 2.0.0.2

Ikuti 4 langkah yang ditunjukkan satu per satu:

  1. Backup Database
  2. Backup Mimevo (versi sebelum kemaskini)
  3. Muat Naik Skrip Mimevo 2.0.0.2
  4. Setup