Pecahan Tutorial

  • Pemasangan Mimevo (6 Video)
  • Konfigurasi Mimevo (2 Video)
  • Produk & Pakej (2 Video)
  • Uji Cuba Mimevo (1 Video)
  • Urus Jualan Mimevo (1 Video)
  • Kemaskini Mimevo versi 2.x.x.x (1 Video)
  • Kemaskini Mimevo versi 1.x.x.x ke 2.0.0.2. (4 Video)

Semua tutorial akan ditambah dari masa ke semasa

Untuk resolusi terbaik, disarankan agar mengubah Settings video kepada 720p seperti ilustrasi di bawah (rujuk kotak warna kuning).

Pemasangan Mimevo

Bahagian 1: Pengenalan dan Keperluan Sistem
Bahagian 2: Lokasi Pemasangan
Bahagian 3: Sub-Domain & Upload Mimevo
Bahagian 4: Unzip dan Tetapkan Lokasi
Bahagian 5: Membina Database Mimevo
Bahagian 6: Pasang (install) Mimevo

Konfigurasi Mimevo

Bahagian 1: System Config
Bahagian 2: Payment Gateway

Produk & Pakej Mimevo

Bahagian 1: Product Settings
Bahagian 2: Package Settings

Uji Cuba & Urus Jualan Mimevo

Uji Cuba (Demo) Tempahan Pelanggan
Pengurusan Jualan (Sales Management)

Kemaskini Versi Mimevo

Kemaskini Versi Mimevo di bahagikan kepada 2 jenis:

  • Versi 2.x.x.x dan ke atas
  • Versi 1.x.x.x ke versi terkini

Sila pastikan anda menyemak versi yang digunakan terlebih dahulu sebelum melakukan proses kemaskini.

Kemaskini Versi 2.x.x.x Sahaja
Kemaskini Versi 1.x.x.x Ke Versi Terkini (Backup Database)
Kemaskini Versi 1.x.x.x Ke Versi Terkini (Backup Versi Lama)
Kemaskini Versi 1.x.x.x Ke Versi Terkini (Muat Naik Skrip Baru)
Kemaskini Versi 1.x.x.x Ke Versi Terkini (Setup)